Dobové reklamy na stahovací prádlo z 30. let 20. století

● Methody odtučňovací

bývají různé. Dámy šetrné odtučňují se samy. Dovedou ztratit i 15 kg v několika týdnech, avšak zvadlá pleť, zničený žaludek a zesláblé srdce jsou výsledkem jejich kúry.
Dámy rozumnější béřou na pomoc lékaře. Zpravidla neřídí se však jeho radou a odtuční jenom svoji kapsu.
Ty nejrozumnější zajdou k fě B. Konšelová-Nováková, Praha I, Provaznická 2 (mezzanin, z Můstku č. 9), fil. Brno, Kounicova 12. Objednají si tam výbornou šněrovačku a podprsenky (pro slabé s vložkou) a jsou štíhlé rázem. Jejich přebytečné proporce zmizely a postava dostala pružného tvaru. Přitom jsou tyto pasy úplně měkké a pohodlné k nošení.

● Co se mně líbí?

Moje ženuška od té doby, co nosí pás od firmy B. Konšelová-Nováková, Praha I, Můstek 9, fil. Brno, Kounicova 12. Její silnější boky i bříško zmizely a postava dostala mladistvý, štíhlý tvar. Přitom jest tento pás úplně měkký, bez kostic, při celodenním nošení velmi pohodlný, nevytlačuje žaludek a na těle neznatelný.
Radím proto všem manželům, chtějí-li míti hezkou ženušku, aby ji také poslali na zmíněnou adresu nebo vyžádali si ceníky zdarma.

● Moderní manžel.

Dokud má ženušku mladou a hezkou, dovede ji míti rád. Zanechá-li však manželství, starosti neb nemoc stopy na její kráse, brzy mu zevšední, omrzí se a hledí na jiné. Kdyby byl k ní něžnější, šetřil jí trochu, rozkvetou zase její tváře. Také změněná postava dá se znovu upraviti. Stačí obléci správnou šněrovačku.
Musí však býti od fy B. Konšelová-Nováková, Praha I, Provaznická 2 (z Můstku č. 9), mezzanin, fil Brno, Kounicova 12, neboť tyto jsou jedny z nejlepších.
Jejich zvláštním, přesně dle těla vypracovaným střihem docílí se správné zformování postavy, utažení boků, života i žaludku, případně i držení svislého života a pup. kýly. Přitom jsou úplně měkké a pohodlné.
Připojí-li se k nim od této firmy výborná podprsenka (pro slabé s vložkou), získá ženuška zase krásnou, štíhlou postavu a manžel nemá důvodu ohlížeti se na jiné. Ceníky zasílají se zdarma.