Působení šněrovačky

„Tělo ponechané ve svém přirozeném stavu a ušetřené každého tlaku poskytuje vnitřním orgánům neomezený prostor pro jejich činnost. Dutina hrudní se srdcem a plícemi, jakož i dutina břišní jsou ale příliš těsnou šněrovačkou stlačovány tak, že veškeré útroby jsou vytlačovány ze své přirozené polohy, vysunují se dolů a nahoru a krevní oběh v nich se značně porušuje. Připojená vyobrazení ostatně podávají poučný příklad následků příliš těsného šněrování.

Normální tělo jeví postranní obrysy téměř kolmo spadající a jen nad mírně vyklenutými kyčlemi lehké vtažení měkkých bočních částí.“ Jak uvádí Dr. Jenny Springerová v Ženě lékařkou, „tělo stažené šněrovačkou má však natolik značné odchylky od těchto přirozených zevních obrysů, že již z toho můžeme odhadnout vnitřní změny.

Hrudní koš, tedy celek utvořený z žeber, vzadu z páteře a vpředu spojený prsní kostí, jest první obětí korzetu, poněvadž s jeho nošením se leckdy začíná již v mládí. Dívky silnější nebo s málo výrazným pasem se stahují, aby dohnaly své štíhlejší kamarádky a žebra, zůstávající déle měkká než ostatní kosti, se snadno poddávají vnějšímu tlaku a stlačují se tak těsně dohromady, že se obsah hrudní dutiny značně zmenší. Jaké jsou pak následky?

Srdce a plíce, zejména v dolní části, se stlačí, takže nemají dosti místa pro dýchání.“ To je sice atraktivnější navenek (pro muže), protože nositelka korzetu při nadechnutí prudce zvedá poprsí, ale zároveň je takové dýchání povrchnější než tzv. břišní. Pohyb je pro sešněrovanou dívku obtížnější, neboť nevystačí s dechem. Logicky jej tedy omezuje a důsledkem je další váhový přírůstek, který pak vede k ještě silnějšímu stahování, aby zůstal před světem skryt.

„Tlakové poměry v srdci a plících takto silně stažených korpulentnějších žen, které mají význam pro krevní oběh, utrpí značné změny, jejichž následkem je nedostatečné zásobování krví a z toho plynoucí bušení srdce, stísněnost a časté omdlévání, zejména při prudkém pohybu, např. při tanci.“ Logicky tedy takto stažené ženy veškerý pohyb dále omezují, stále tloustnou... a ještě více se musí stahovat ve snaze předstírat již dávno neexistující štíhlost. Ocitly se v začarovaném kruhu, který končí až tehdy, kdy ani sebetěsnější korzet nedokáže tělo vytvarovat a tloušťka se projeví naplno.

„Výrazný vliv má těsné šněrování na orgány břišní. Zatímco hrudní koš klade smáčknutí alespoň určitý odpor, jsou orgány umístěné v břiše a zepředu kryté jen měkkými tkáněmi zcela bez ochrany před nadměrným tlakem. Játra a žaludek jsou vytlačeny ze své polohy a jejich objem se značně zmenší. Tak se stává, že těsně sešněrované osoby nemohou nikdy s chutí požít hojněji pokrmů, poněvadž u nich hned nastane žaludeční tlak a bušení srdce, na které žaludek zespodu tlačí.“