Úvod / Špecialitky / Zdravotní a estetické následky / Vliv korzetu na tvar těla

Vliv korzetu na tvar těla

„Nepřihlížíme-li k vnitřním změnám, musíme si zde položit otázku, je-li vůbec dosaženo hlavního účelu, tedy zušlechtění těla.“ klade si otázku MUDr. Jenny Springerová. Dr. Stratz ženě-lékařce odpovídá: „Zdánlivě ano, ve skutečnosti nikoliv. Většině lidí imponuje takto docílený štíhlý pas, ovšem zkušený estét pozná i na oblečené ženě, pokud nepoužila ještě dalšího stahovacího prádla, skrytou chybu – a to z nepoměru tenkého pasu k ostatním částem těla. Otázkou ovšem zůstává, zda cílem nošení korzetu je pouhé vzbuzení zdání štíhlosti, nebo spíše vytvoření výrazného kontrastu...“

Na obnaženém těle se vliv šněrování podle Stratze projevuje mnohem zřetelněji. „Na obvyklém ženském torzu přechází obrys hrudníku měkce v linii břicha, jehož stejnoměrné sklenutí je markováno vystupujícími svaly, zejména vlevo a vpravo od střední čáry nad pupkem. Nejvíce vynikající částí je tukem bohatší krajina pupeční. Jako první následek šněrování se nad pupkem objevuje příčně probíhající brázda, ostřeji oddělující horní a dolní část trupu. Pod touto čarou se měkké části břicha vytlačují dolů a dopředu: břicho se zakulacuje a vystupuje.

Sešněruje-li se střed těla, pak se zúží především dolní objem kostry hrudníku, takže se zmenší východisko pro veškeré svaly zde se upínající. Přímé svaly břišní, na nichž závisí pevná forma břicha, se nemohou stahovat, poněvadž je kříží tlakové rýhy. Horní partie těchto svalů jsou odsouzeny k nečinnosti, kdežto dolní musí nést celou tíži dolů stlačených útrob. Po stranách jsou sešněrovány slabiny, takže zde rovněž mizí svalstvo a tuková vrstva klesá dolů.“ Každé takové tělo je podle Stratzových zkušeností „těhotenstvím nebo ukládáním tuku trvale znetvořeno: břicho a prsy se stávají tlustšími a ochablejšími. Visí dolů a místo pasu vznikne příčně probíhající valovitá řasa. Pouze korzet pak dokáže předstírat ztracenou formu...

Těhotenství při sešněrovaném životě probíhají podle následující stupnice: vosí pas – špičaté břicho, těžký porod – visuté břicho, druhý těžký porod – v záhyby se skládající visuté břicho. Nejvíce se ztrácí krása břicha, šněruje-li se žena za těhotenství. Zato se udržuje štíhlé korzetem po porodu, neboť tento mu nedovolí vyklenouti se.“