Úvod / Vše o korzetu / Nové druhy stahovacího prádla / Stahovací kalhotky pohledem češtiny

Stahovací kalhotky pohledem češtiny


Mezi výhody češtiny nesporně patří její bohatá soustava slovotvorných prostředků, předpon a přípon, kterými se tvoří a obměňuje slovní zásoba, zpestřuje naše vyjadřování novým významovým odstínem nebo citovým zabarvením. Víme, že i malé děti si dovedou slovo vymyslet analogií, ale cizincům dělají slovotvorné rozdíly potíže. Některé příklady občas připomenou, že je třeba užívat slovotvorné prostředky přesně a vhodně.
Trochu komický je příklad spojení stahovací kalhotky. Někdo namítne - copak jsou nějaké nestahovací, které stáhnout nelze? Nemá být tedy stahující kalhotky, které postavu stahují do lepšího tvaru? Kromě často připomínaného rozdílu mezi tvary -ící, -ující (balící, zavařující, tj. ten, kdo právě balí, zavařuje apod.) a tvarem označujícím stálou funkci, tedy -icí, -ovací (balicí papír, zavařovací láhev), je tu však i problém jiný. Sloveso stahovat má totiž více významů a pro náš doklad jsou z nich důležité dva: 1. stáhnout z povrchu pryč, popř. shora dolů (např. stáhnout ubrus ze stolu, pokrývku z někoho nebo stáhnout roletu výkladní skříně), 2. utáhnout, popř. těsně obemknout, jako stáhnout pásek u sukně, stáhnout šněrovačku, uzel, smyčku apod. Právě tento význam má i naše slovní spojení.


z textu Jaroslavy Hlavsové