Úvod / Fenomén korzet / Korzety a stahování v beletrii / Guy de Maumpassant: Matka zrůd

Guy de Maupassant: Matka zrůd a jiné povídky

Guy de Maupassant (1850-1893) byl francouzský spisovatel, představitel realismu a naturalismu. Narodil se do šlechtické rodiny a po prusko-francouzské válce pracoval na ministerstvu námořnictví v Paříži.
Sbírka Matka zrůd a jiné povídky obsahuje několik desítek krátkých příběhů, ve kterých se míhají nejrůznější postavy, náměty a bizarní situace, které autora proslavily. Těžko shrnout tak rozsáhlé dílo, jakým tento výbor povídek bezesporu je, přesto jsou si příběhy v mnohém podobné. Autor se často uchyluje k absurdním koncům, které povídky – pečlivě vystavěné, skvěle napsané a dokonale realistické – proměňují v zarážející a varující příběhy, jejichž cílem není soudit hrdiny, ale dokázat jistou nerozhodnost jejich jednání.
Nebojí se svými povídkami šokovat, zobrazovat věci nepříjemné a své hrdiny stavět do situací, které z nich dělají hlupáky. Tématem většiny povídek je láska, ať už naplněná či pouze platonická – právě ona je hybatelem lidského jednání.
Matka zrůd, povídka, jež dala název celé sbírce, vypráví o ženě, která si v touze po kráse stahovala pas nejrůznějšími korzety, a její děti tak prošly nepřirozeným vývojem. Rodily se deformované a jejich matka na nich vydělávala a prodávala je do cirkusů. Přestože bylo její jednání zavrženíhodné, společnost se na ni chodila dívat jako na pouťovou atrakci.