Vyslechnuto v obchodě

Zpoza regálu se vynořily dvě slečny, tak šestnáctileté, obě hezky zaoblené. Vyslechl jsem (bohužel) jen útržek – závěr – jejich rozhovoru.
Ta štíhlejší: „...Krásně tě stáhne, budeš úplně nový člověk.“
Ta macatější: „Ale já nechci korzet, já potřebuju zhubnout!!!“
Je zajímavé, že i v dnešní době jsou korzety stále na pořadu dne, a to i u mladé generace (možná zas hlavně u ní).